Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Spännande fornlämning funnen i Fole

Arkeologer vid skärvstenshögen i Fole

Arkeologerna Christian Hoffman, Petter Åkesson, Therese Lindström och Dan Carlsson vid fornlämningen i Fole. Foto: Katarina Amér

I samband med en arkeologisk utredning inför ett dammbygge i Fole har en stor skärvstenshög, cirka 30 meter i diameter och 1-1,5 meter hög, påträffats. ”Fyndet är unikt på Gotland”, säger Katarina Amér, arkeolog och kulturmiljöhandläggare på länsstyrelsen.

Skärvsten är bitar av sten som har spruckit till följd av kraftig upphettning. Skärvstenshögar brukar kunna hittas vid boplatser från bronsåldern och tidiga järnåldern, och kan förutom sten innehålla bland annat kol, sot och ”hushållssopor”. Det som gör den nu funna skärvstenshögen på mellersta Gotland så speciell är dess storlek, platsen den ligger på i ett höjdläge med närhet till gravfält och hur den omgärdas av stora stenblock.

– Vi har ingen liknande känd plats på Gotland. Vi vet inte vad som kan ha gjorts på platsen och har därför beslutat att bekosta en kol-14-undersökning för att försöka åldersbestämma fornlämningen, säger Katarina Amér.

Förutom skärvstenshögen har rester av vad som kan vara härdar och årderspår hittats på platsen. Med ett årder ristades, eller ärjades, marken och bröts upp inför sådd. Det var alltså ett slags föregångare till plogen och var från början helt gjort av trä.

Alla fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950), både de som är kända och de som ännu inte har upptäckts. Det innebär att det inte är tillåtet att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning utan tillstånd från länsstyrelsen.

– Nu inväntar vi resultatet av C-14-dateringen, vilket kan ta några månader, säger Katarina Amér.

Kontakt