Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny lagstiftning ska skydda djuren

Katt, hund, gris, lamm, ko, höna

Den 1 april träder för första gången på 30 år en ny djurskyddslag i kraft i Sverige. Samma dag börjar även en ny djurskyddsförordning att gälla. Både lagen och förordningen har moderniserats och anpassats till dagens villkor och djurhållning och innehåller en del nyheter.

Den nya djurskyddslagen antogs av riksdagen i juni 2018 och börjar nu att gälla. Lagstiftningen ska ge ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Rent konkret innebär det att tydligare krav ställs på att djurhållare ser till att djuren inte bara skyddas från att utsättas för skaderisker och sjukdomar utan att djuren också får det som de behöver för att må bra. I lagen förtydligas att djur ska ha möjlighet att utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande. Andra viktiga nyheter i lagen är ett uttryckligt krav på kompetens för alla som tar hand om djur, ett förbud mot att överge djur och ett stärkt skydd för djur som tävlar eller deltar i prov.

På regional och lokal nivå är det länsstyrelserna som ansvarar för att göra djurskyddskontroller och se till att djurskyddslagen följs.

– Exakt hur den nya lagen kommer att påverka länsstyrelsens djurskyddsarbete kan vi inte säga förrän alla nya föreskrifter är på plats och vi har arbetat med dem en tid, men den nya lagen är mer flexibel med mindre fokus på detaljer och större fokus på hur djuren har det och på om de uppvisar någon form av beteendestörningar, säger Lotta Hallenfur, djurskyddshandläggare på länsstyrelsen.

Samtidigt görs ändringar i offentlighets- och sekretesslagen, kallade lex Maja. Ändringarna innebär att personal med tystnadsplikt ska kunna anmäla att djur far illa utan att bryta sin sekretess.

– De djur som är i behov av hjälp kommer att gynnas när vård- och omsorgspersonal nu får möjlighet att bryta sekretessen och anmäla till oss när de misstänker att djur far illa. På Gotland kommer vi tillsammans med Region Gotland att erbjuda utbildning kring lex Maja för personal på socialförvaltningen under våren, säger Lotta Hallenfur.

Kontakt