Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hjälp oss att hitta sjukdomsresistenta almar!

Forskare håller i en burk med embryoalm.

De spanska forskarna Juan Martines Garcia och Juan Antonio visar embryoalmar. Foto: Annika Forsslund

Känner du till en alm som står frisk och frodig bland almar som dukat under för almsjukan? Då kan det vara en resistent alm. Dessa träd kan utgöra hoppet för almens framtida existens på Gotland.

I Spanien har forskare fått fram resistenta almkloner och nu börjar man plantera ut motståndskraftiga almar i spanska parker och Natura 2000-områden.

I Sverige har vi inte kommit så långt, men med en så stor almpopulation som den gotländska bör det enligt forskarna finnas resistenta individer även här.

– Ett sätt att på lång sikt rädda almen och dess följearter är att försöka hitta individer som är motståndskraftiga mot almsjukan även i Sverige och på Gotland. Genom att odla upp och sätta ut dessa träd i viktiga miljöer kan skadeverkningarna av almsjukan dämpas, säger Annika Forsslund, ekolog på länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Via Trädportalen kan alla hjälpa till att rapportera värdefulla träd. Portalen drivs av Artdatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket, och just nu går man ut med ett upprop för att få in rapporter om fynd av friska almar som växer nära almar som drabbats av almsjuka. Hjälp oss gärna genom att rapportera in dina fynd!

Artdatabanken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss