Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Flera företag i unik miljösatsning

Fler gotländska företag i transportbranschen får hjälp av länsstyrelsen att bli miljövänligare.

Fler gotländska företag i transportbranschen får hjälp av länsstyrelsen att bli miljövänligare.

Det finns ett intresse att minska klimatpåverkan bland de gotländska företagen i transportbranschen. Nyligen anslöt sig flera av Gotlands transportföretag till projektet Hållbara transporter.

Satsningen är unik i sitt slag. Länsstyrelsen i Gotlands län är först ut i Sverige med arbetet att hjälpa sina lokala transportföretag att bli miljövänligare. Viljan att minska utsläppen av växthusgaser är stark, konstaterar projektledaren Anna Sorby, vid länsstyrelsen:

– Uppslutningen är redan nu god, vilket är mycket glädjande. Det visar att klimatarbetet tas på allvar bland många företag, säger hon.

I förra veckan valde Gotlands Åkericentral, Roma Grus, Taxi Gotland, Translast Transport AB, OSAB (Östra Gotlands Schakt AB) och Gotlands lastväxlartransporter AB att gå med i projektet.

Företagen erbjuds konsultstöd, informations- och nätverksträffar samt möjlighet att provköra fossilfria fordon och testa digitala system för trafikplanering. Projektet arbetar samtidigt för att öka efterfrågan på hållbara transporter från beställarnas sida, liksom med att främja hållbart arbetspendlande på ön.

– Det här är bara början. Vi vet att fler företag är intresserade av klimatfrågorna och vill förbättra sina verksamheter, inte minst för att få ekonomiska fördelar. Jag är övertygad om att fler kommer att höra av sig och gå med i projektet inom kort och jag ser fram emot många givande projektträffar med de här företagen framöver, säger Anna Sorby.

Yrkestrafiken står för en stor del av utsläppen av växthusgaser i Sverige. I somras startade därför det treåriga EU-finansierade projektet Hållbara transporter, där gotländska transportföretag får hjälp att utveckla eller komma igång med arbetet att bli energieffektivare och ställa om till förnybara drivmedel. Syftet med satsningen är att bidra till uppfyllandet av Sveriges 2030-mål, att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent.


Läs mer om projektet:
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/om-lansstyrelsen-gotland/nyheter-och-press/nyheter---gotland/2018-07-12-over-10-miljoner-satsas-pa-gotlandskt-transportprojekt.html

Anna Sorby, projektledare
Telefon: 010-223 93 86
E-post: anna.sorby@lansstyrelsen.se

Kontakt