Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stora möjligheter för miljövänligare transporter

Hållbara transporter

Med stöd av det EU-finansierade projektet Hållbara transporter pågår arbetet med att få fler företag på Gotland att bli miljövänligare.

Det är fullt möjligt att ställa om transportbranschen till förnybara bränslen. En av nycklarna är efterfrågan från beställarna. Det och mycket annat diskuterades under en workshop inom projektet Hållbara transporter.

I veckan arrangerade Länsstyrelsen i Gotlands län en workshop inom EU-projektet Hållbara Transporter, med temat upphandling av klimatsmarta, effektiva och innovativa transporter.

Ett 30-tal representanter från både beställare och leverantörer av transporttjänster hade slutit upp för att lyssna på Maria Losman från Ecoplan in medio, ett företag som stöttar aktörer inom transport, energi och kollektivtrafik i deras arbete med hållbarhet. Maria Losman gav också gruppen ett flertal kluriga uppgifter att arbeta med, bland annat kring hur upphandlingsprocessen bör anpassas för olika uppdrag.

– Jag upplevde workshopen som väldigt intressant och energigivande, med en bra blandning av beställare och leverantörer av transporttjänster. Det säger Anna Sorby, projektledare för Hållbara transporter, som planerar att ordna fler evenemang kring de här frågorna under projektets gång.

Det finns ett stort behov att fortsätta lyfta och problematisera den inverkan både offentlig upphandling och privata avtal har för miljövänligare transporter, konstaterar projektledaren:

– Efterfrågan från beställare är en oerhört viktig drivkraft för att transportföretag ska kunna ställa om till mer förnybara bränslen och andra hållbara lösningar, säger Anna Sorby.

Hållbara transporter är ett projekt som syftar till att minska energianvändningen och växthusgasutsläppen från transportsektorn på ön, genom att arbeta med såväl transportföretag och beställare som arbetspendling och kollektivt resande. Projektet finansieras främst av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vill du veta mer om projektet? Läs här:

https://www.lansstyrelsen.se/gotland/om-lansstyrelsen-gotland/nyheter-och-press/nyheter---gotland/2018-07-12-over-10-miljoner-satsas-pa-gotlandskt-transportprojekt.html

Eller kontakta Anna Sorby, projektledare:
anna.sorby@lansstyrelsen.se
Tel: 010-223 93 86

Kontakt