Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Långsiktiga VA-lösningar krävs i Hellvi och Öja

En hand fyller ett glas med dricksvatten från en kran

Foto: Mostphotos

För en del boende i Öja Olovs saknas en långsiktigt hållbar lösning för omhändertagande av spillvatten och i Hideviken i Hellvi finns problem när det gäller dricksvattenförsörjningen. Länsstyrelsen förelägger nu Region Gotland att åtgärda problemen.

Inom det detaljplanelagda området Öja Olovs 2:1 ansvarar Region Gotland för de så kallade vattentjänsterna, det vill säga vatten och avlopp. Även till boende utanför men i närheten av det detaljplanelagda området har det dragits kommunalt vatten, men avloppsvatten har tills vidare samlats upp i slutna tankar. Länsstyrelsen förelägger nu Region Gotland att ansluta även dessa fastigheter till det kommunala spillvattennätet senast år 2023.

– Vi ser inget skäl till att de fastigheter som ligger strax utanför det detaljplanelagda området ska omfattas av andra VA-rättsliga förhållanden än de som hamnat innanför detaljplanens gränser, säger Robert Bjersander, jurist på länsstyrelsen.

I Hideviken brister kvaliteten på dricksvattnet, både vid fastigheter med egen brunn och vid fastigheter anslutna till gemensamma brunnar. Länsstyrelsen bedömer dessutom att området är känsligt för påverkan från avlopp.

– Vi förelägger nu Region Gotland att tillgodose behovet av vattentjänster, det vill säga både vatten och avlopp, senast år 2025. Vi tar däremot inte ställning till vilken teknisk lösning som passar bäst i området, säger Robert Bjersander.

Region Gotland kan överklaga länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.

Kontakt