Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Funktionshinderfrågor i fokus

En blind person med sin ledarhund

Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som alla andra. På Gotland är funktionshinderfrågorna i veckan i fokus under en utbildningsdag arrangerad av Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län.

Länsstyrelserna har i uppdrag att stödja kommuner och landsting i deras funktionshinderpolitiska arbete. I höstas inventerades vilket behov Region Gotland har av stöd, och en av de punkter regionen och länsstyrelsen gemensamt tog fasta på var att ordna gemensamma utbildningar och att länsstyrelsen ska fungera som en länk till nationella myndigheter som arbetar med de här frågorna. Som ett steg i det anordnas den 13 mars en utbildningsdag för ett 50-tal regionpolitiker, tjänstemän och aktiva i funktionshinderorganisationer i Visby.

– Vi får besök av Mille Salomaa Lindström, utredare på Myndigheten för delaktighet, som kommer att prata om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och om det nationella målet och inriktningen för funktionshinderpolitiken, berättar Annette Johansson, integrationsstrateg på länsstyrelsen som har planerat dagen tillsammans med Region Gotlands folkhälsostrateg Cora Juniwik.

Dagen kommer också att bjuda på lokala exempel på tillgänglighet i praktiken och deltagarna kommer att få prova på att göra förflyttningar med blindkäpp och rullstol.

Länsstyrelsens uppdrag att stödja regionen sträcker sig till och med år 2020. På agendan framöver står bland annat att genomföra en liknande utbildning för strateger som arbetar för social hållbarhet.

Kontakt