Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Satsning på värdefull natur

Träskvidar i Hellvi socken.

Under förra året bildades ett stort antal naturreservat i Sverige. Statistik som Naturvårdsverket presenterar i dag visar att det bildades 258 naturreservat under det gångna året, vilket innebär att den skyddade landarealen ökade med drygt 78 000 hektar. På Gotland fattade länsstyrelsen beslut om tre nya naturreservat samt en utökning av ett befintligt reservat.

Idag finns det 140 naturreservat på Gotland som totalt omfattar 14 747 hektar mark.
– Här på Gotland har vi arbetat intensivt med olika naturvårdsinsatser i syfte att bevara den biologiska mångfalden och skapa naturupplevelser för bosatta och besökare. Vi har även genomfört åtgärder för att öka tillgängligheten i flera av våra skyddade områden, säger Anna-Lena Fritz, enhetschef för naturvårdsenheten.

De tre naturreservat som länsstyrelsen beslutade om på Gotland under 2018 är: Träskvidar i Hellvi socken, Sojdmyr i Gothem och Snögrinde i Klinte. Förutom att naturen, som i huvudsak består av skog, skyddats i de nya reservaten så har reservatet vid Ekstakusten utökats till att också omfatta marint vatten.

Under fjolåret uppdaterades även skötselplaner och föreskrifter för 13 naturreservat på ön.
– Syftet med uppdateringarna är att vi bättre ska kunna bekämpa främmande arter som sprider sig i miljön och hotar den biologiska mångfalden, framför allt almsjuka och askskottsjuka, säger Anna-Lena Fritz.

På naturvårdsverkets hemsida hittar du mer information och statistik om naturreservat: www.naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

Kontakt