Plötslig ishalka i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen vill ha mer information om kalkbrytning i Klinte

Länsstyrelsen anser att SMA Mineral AB ska komplettera sin ansökan till mark- och miljödomstolen om att få utöka kalkbrytningen vid Klinte Klintebys 1:5.

– Sammanfattningsvis bedömer länsstyrelsen att bolagets ansökan på flera områden är otillräckligt preciserad och bristfälligt underbyggd. I nuläget går det inte att göra en bedömning av vilka miljökonsekvenser som blir till följd av den planerade täktverksamheten, säger Marielle Sundström, miljöskyddshandläggare vid länsstyrelsen.

Mark- och miljödomstolen har gett Länsstyrelsen i Gotlands län tillfälle till yttrande över kompletteringsbehovet för bolagets ansökan. SMA Mineral vill utöka täktverksamheten till en brytmängd på 900 000 ton per år, vilket är en ökning från dagens årliga uttag på 95 000 ton. Brytområdet planeras till 109 hektar och sprängningar beräknas ske cirka 80 gånger per år. Företagets ansökan gäller en period på 30 år.

Länsstyrelsen anser att bolaget ska komplettera ansökan med information om bland annat trafiksäkerhetsåtgärder, buller och långsiktiga effekter på vattenförhållandena i omgivningen.

Vidare anser länsstyrelsen att bolaget måste precisera ansökan för att inte onödigt försvåra egenkontrollen och den framtida tillsynen av verksamheten.

Det är nu upp till mark- och miljödomstolen att avgöra vilka kompletterande uppgifter bolaget måste lämna in.

Kontakt