Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rekordår för länsstyrelsen

Bildkollage. Fyra bilder föreställande: höbal, regnmätare, krislåda samt en bild från Kronprinsessans landsskapsvandring på Gotland.

Under 2018 har länsstyrelsens uppdrag fortsatt att växa. Det framgår av den årsredovisning som länsstyrelsen har skickat till regeringen.
- Det händer mycket på Gotland just nu och det märks även i vår verksamhet. Under det gångna året har vi fått flera nya uppdrag och därmed kunnat satsa på att utveckla Gotland som en attraktiv plats att bo och verka på, säger Peter Molin, tillförordnad landshövding.

10 000 beslut om jordbrukarstöd
Under året har länsstyrelsen fattat drygt 10 000 beslut om jordbrukarstöd, vilket är en ökning med cirka 30 procent jämfört med i fjol. Totalt har närmare 372 miljoner kronor betalats ut till öns lantbrukare.
– Vi har ett omfattande uppdrag att utföra så det är med glädje jag kan konstatera att vi lyckats betala ut 99 procent av direktstöden för 2018, säger Kjell Norman, chef för landsbygdsenheten.

Ny mötesplats för social hållbarhet
För att stärka arbetet med social hållbarhet har länsstyrelsen startat ett nytt forum där 15 aktörer från det gotländska samhället ingår.
– Det handlar om att sprida kunskap om frågor som rör Agenda 2030 inom exempelvis idrotten, kulturen och näringslivet. Frågor som jämställdhet och mänskliga rättigheter är centrala för att vi ska uppnå en hållbar utveckling på Gotland, säger Kicki Scheller, tillförordnat länsråd.

Samlat grepp för att motverka dricksvattenbrist
Som en effekt av klimatförändringarna har grundvattensituationen på Gotland förvärrats. Under 2018 har länsstyrelsen därför tagit ett samlat grepp om vattenförsörjningen och beslutat om en försörjningsplan för dricksvattnet på ön.

Intensifierad satsning på totalförsvar
Under 2018 intensifierades länsstyrelsens regeringsuppdrag att utveckla totalförsvaret på ön. Antalet medarbetare som arbetar med kris- och beredskapsfrågor vid länsstyrelsen har under året fördubblats.
– Vi är inne i en expansiv fas där vi på kort tid ska återta förmågan att i samverkan med Försvarsmakten arbeta under höjd beredskap och krig, säger Kicki Scheller.

Friluftsliv i fokus
Under året har länsstyrelsens gjort ett flertal satsningar för att utveckla friluftslivet på ön.
– Vi har lagt mycket kraft på att ta fram nya informationsskyltar vid våra reservat. Vi har också utvecklat den nya Klintkustleden som snabbt blivit en populär vandringsled på nordvästra Gotland, berättar Anna-Lena Fritz, enhetschef för naturvårdsenheten.

Riksintresse för kulturmiljö i fokus
Länsstyrelsens arbete med riksintressen för kulturmiljövård har nu givit resultat.
– Under slutet av året kunde vi skicka de första områdena för beslut. Syftet är att de utpekade områdenas kulturhistoriska värden ska tydliggöras och därmed bättre kunna tas tillvara framöver, säger Anders Malm, chef för enheten för samhälle och kulturmiljö.

Visar vägen i energiomställningen
Tillsammans med Energimyndigheten och en rad andra aktörer har länsstyrelsen under året ingått i det pilotprojekt som ska visa vägen i omställningen till ett helt förnybart energisystem.

Ekonomi i balans
Av den totala budgeten på cirka 60 miljoner kronor för förvaltningsanslaget redovisar länsstyrelsen ett underskott på cirka 130 000 kronor för 2018.
– Underskottet kan till stor del förklaras av ett ökat antal uppdrag där vi inte riktigt fått den finansiering som krävs, säger Peter Molin.

Välmående medarbetare
Med anledning av de utökade uppdragen har också antalet medarbetare ökat till 135 årsarbetskrafter. Länsstyrelsens medarbetare fortsätter att må bra. Precis som tidigare år har länsstyrelsen en låg sjukfrånvaro, 3,4 procent.
– Vi har gjort flera friskvårdssatsningar och uppmuntrar bland annat medarbetarna att delta i motionslopp och jogginggrupper på luncherna. Under året har vi också satsat på kompetensutveckling och värdegrundsarbete, säger Jenny Frölich, HR-chef.

Här kan du läsa Årsredovisning 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt