Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stort intresse för Gotlands totalförsvar

Krisberedskapslåda

Under torsdagens möte förevisades en krisberedskapslåda, som bland annat kan innehålla batteridriven radio, lampor, plastsäckar och tändstickor.

Intresset var stort när Gotlands regemente P 18 och Länsstyrelsen i Gotlands län bjöd in allmänheten att lära sig mer om arbetet med att bygga upp totalförsvaret på Gotland.

Det öppna mötet i hörsalen Avar på Visborgsområdet i Visby riktade sig inte enbart till personer som sedan tidigare har stort intresse för frågorna, utan även till dem som saknade förkunskaper.  

– Vi vet att intresset för uppbyggnaden av totalförsvaret är stort på Gotland, och det var det här mötet ännu ett bevis på. Vi är glada att så många tog chansen att sätta sig in i de här frågorna som är så viktiga för vårt samhälle, säger Peter Molin, tillförordnad landshövding.

Mötet i torsdags kväll lockade ett 80-tal personer, och Peter Molin passade genom handuppräckning på att kontrollera hur många i publiken som på olika vis ökat sin hemberedskap. Ett exempel på en så kallad krislåda visades upp, det vill säga en låda med olika typer av förnödenheter som privatpersoner kan ha nytta av i händelse av samhällsstörningar.   

Begreppet totalförsvar omfattar både det militära försvaret och det civila. Det handlar alltså dels om att bygga upp de militära förmågorna på ön, och dels att stärka de civila funktionerna i syfte att bättre klara en kris eller ett krig.

I december 2017 gav regeringen i uppdrag åt Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Gotlands län att genomföra ett treårigt projekt i syfte att stärka totalförsvarets förmåga. Tanken är att projektet ska tjäna som en förebild då totalförsvaret framöver byggs upp i andra delar av landet.  

Vårt arbete fortsätter med full kraft med planering, med övningar och med att engagera myndigheter, företag, organisationer samt privatpersoner i totalförsvaret, säger Peter Molin.  

Här finns tips på hur du packar din egen krislåda!

https://www.lansstyrelsen.se/gotland/privat/bygga-och-bo/krisberedskap.html Länk till annan webbplats.

Kontakt