Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Därför har vi ett totalförsvar

Totalförsvaret, det vill säga det civila försvaret och det militära försvaret, berör hela samhället.

Totalförsvaret, det vill säga det civila försvaret och det militära försvaret, berör hela samhället.

Sverige behöver på nytt bygga upp sitt totalförsvar. Nu bjuder Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Gotlands län in allmänheten till ett möte för att berätta det senaste kring ansträngningarna att stärka Gotlands beredskap.

Försvarsmakten och länsstyrelsen leder arbetet med att bygga upp totalförsvaret på Gotland, på särskilt uppdrag av regeringen. Men kunskaperna i samhället om vad totalförsvaret innebär behöver förbättras, liksom kunskaperna om vilken roll privatpersoner, organisationer, företag och myndigheter spelar för samhällets beredskap för kris och krig.

Energi, livsmedel, vatten, kommunikationer, transporter, sjukvård och omsorg samt skydd och säkerhet är exempel på prioriterade områden som ska utvecklas under de kommande åren.

Möt Peter Molin, tillförordnad landshövding, och Mattias Ardin, chef för Gotlands regemente P 18, som leder återetableringen av ett totalförsvar på ön. Arbetet görs i samverkan med bland andra Region Gotland, näringslivet och öns frivilligorganisationer.

– Vi har en lång resa att göra men jag är stolt över det vi tillsammans åstadkommit så här långt. Gotland går i täten och vårt arbete följs med intresse av hela landet, konstaterar Peter Molin.

– Vi har en tydlig metodik för att åstadkomma en civil och militär planering för ett sammanhängande totalförsvar i hela beredskapstrappan, säger Mattias Ardin.

Mötet på torsdag 21 februari välkomnar alla som är nyfikna på det civila och det militära försvaret. Eftersom vi vill bredda kännedomen om totalförsvaret ser vi gärna att du som saknar kunskaper tar chansen att lära dig mer!

Ingen föranmälan krävs.

Tid: 21 februari kl 18.00-19.30

Plats: Hörsalen Avar, Regementsgatan 2, Visborgsområdet, Visby

Frågor? kontakta: Sarah Törnqvist på 010-223 94 07

Kontakt