Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om bildande av ett nytt naturreservat

Länsstyrelsen i Gotlands län har den 11 februari 2019 beslutat att bilda samt meddela föreskrifter för naturreservatet Lindeberget. Naturreservatet berör fastigheterna Linde Kälder 1:1 och Linde Odvalds 2:1.

Det fullständiga beslutet med föreskrifter och skötselplan finns tillgängligt hos Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsenheten, Visborgsallén 4, 621 85 Visby.

Beslutet kan överklagas hos regeringen genom skrivelse som ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby, senast tre veckor efter att denna kungörelse publicerats i ortstidning. Diarienummer 511-872-17 bör anges.

Kontakt