Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lindeberget blir naturreservat

Utsikt från Lindeberget. Foto: Magnus Martinsson

Länsstyrelsen har idag beslutat att förklara Lindeberget i Linde socken som naturreservat.
– Lindeberget är av riksintresse för naturvård och kulturmiljövård då området har höga värden med intressanta livsmiljöer, alvarmarker och åldriga barrblandskogar. Därför är det av allmänt intresse att området bevaras och främjas långsiktigt, säger naturvårdshandläggare Magnus Martinsson.

Lindeberget består av en markant inlandsklint som har branta stup åt väster, norr och öster. Åt dessa väderstreck bjuder berget på en hänförande utsikt över landskapet. Lindeberget är till stora delar täckt av gammal barrskog. Skogarna uppvisar en mycket rik svampflora. Områdets mest sällsynta svamp är pistagespindlingen som hittades på berget hösten 2017. Fyndet är det enda i Norden. På Lindeberget finns även vackra hällmarker. I sprickor i kalkberget lever små ormbunkar och några mycket små arter av snäckor.

Beslutet att göra Lindeberget till naturreservat utgör en del av länsstyrelsens uppdrag att uppfylla den av regeringen antagna strategin för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
– Lindeberget är ett uppskattat område för friluftsliv och när området nu blir naturreservat kommer vandringsleden att utvecklas ytterligare, säger Magnus Martinsson.

 

Beslut om bildande av naturreservat Lindeberget Pdf, 6 MB.

Kontakt