Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bristande tillsyn av rökfria miljöer

Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot Region Gotlands tillsyn av rökfria miljöer. Trots tidigare påpekanden har regionen inte utfört någon tillsyn under 2017 och 2018.

– Ansvaret och planeringen av tillsynen av rökfria miljöer, som exempelvis skolgårdar, behöver förtydligas och förbättras, säger Thomas Persson, enhetschef vid länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har också granskat hur Region Gotland hanterar tillsynen enligt alkohol- och tobakslagen.
– På det stora hela fungerar tillsynen av alkoholtillstånden bra. De kontroller som genomförts är grundligt utförda och vi kan konstatera att de flesta serveringsställen fått
en årlig tillsyn av regionens alkoholhandläggare, säger Thomas Persson.

Länsstyrelsen anser dock att Region Gotlands riktlinjer för serveringstillstånd behöver förtydligas och att de villkor som meddelas i samband med sena serveringstider ska utformas på ett sådant sätt att de går att följa upp.

Snabbfakta:
Region Gotland ansvarar för ärenden rörande serveringstillstånd, detaljhandel med folköl och tobaksvaror samt rökfria miljöer. Under 2017 tillkom även tillsynen av e-cigaretter.

Vid länsstyrelsens kontroll av regionens tillsynsverksamhet fanns det på Gotland:
• 90 registrerade detaljhandelsställen som sålde tobak
• 50 detaljhandlare som sålde folköl
• 267 stadigvarande serveringstillstånd

Kontakt