Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fornlämningar kan ha skadats av Alfrida

Stormfälld skog vid Lilla Bjers, Stenkyrka på Gotland.

Therese Lindström, arkeolog, inspekterar gravfält i Stenkyrka där stormen fällt flera träd. Foto: Jenny Hillbertz Örjestad

Stormen Alfrida kan ha påverkat fornlämningar på Gotland. Länsstyrelsen vill därför att markägare hör av sig till myndigheten om man misstänker sådana skador på sina ägor.

I början av januari orsakade stormen stora problem runt om i Sverige. En av konsekvenserna blev att träd föll omkull. Länsstyrelsen på Gotland inspekterade under tisdagen stormfällda träd i gravfältet vid Lilla Bjers i Stenkyrka, och ska nu skaffa sig en bild av situationen i hela länet. Men för det krävs hjälp av markägarna.

– Om man som markägare upptäcker att Alfrida fällde träd över fornlämningar på sina ägor vill vi att man hör av sig till oss arkeologer på länsstyrelsen. Vi kan också ge råd om hur man ska agera, säger Therese Lindström.

Efter att Länsstyrelsen skapat sig en uppfattning om skadornas omfattning kan det bli aktuellt med kontroller på plats.

De som vill ta bort stormfällda träd eller ris måste, som vid all skogsavverkning, vara försiktig i områden med fornlämningar så att de inte skadas av fordon eller andra maskiner.

För mer information, kontakta:
Therese Lindström, arkeolog, Länsstyrelsen på Gotland
Telefon: 010-223 93 88
E-post: therese.lindstrom@lansstyrelsen.se

Kontakt