Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturreservatet Russvätar blir större och får mer skötsel

Gotlandssippa

Foto: Ingrid Thomasson

Länsstyrelsen har idag beslutat om en utvidgning av naturreservatet Russvätar i Ardre och Gammelgarn socknar. Reservatet får även nya föreskrifter och en ny skötselplan.

Skötselplanen gör att länsstyrelsen kan sköta naturen i reservatet mer än tidigare och hålla markerna öppna.

– Det är bra för reservatets djur och växter men också för de människor som besöker reservatet, säger naturvårdshandläggare Ingrid Thomasson,

Reservatet kommer också att få fler anordningar för besökare och en vandringsled. Det långsiktiga målet är att ha en vandringsled som binder ihop de tre sammanhängande reservaten Russvätar, Herrgårdsklint och Torsburgen.

– En sådan vandringsled skulle bli cirka en mil lång och löpa genom spektakulära natur- och kulturlandskap, säger Ingrid Thomasson.

En av Russvätars stora rariteter är den vackra gotlandssippan. Den är fridlyst och får inte plockas. Gotlandssippan är en endemisk växt för Gotland, vilket betyder att den bara finns här i hela världen, och den största förekomsten finns just i Russvätar. I och med utvidgningen av reservatet skyddas nu hela 90 procent av gotlandssipporna i området. I slutet av april och början av maj blommar tusentals gotlandssippor i reservatet och lockar många besökare till en fin vårutflykt.

Kontakt