Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturnära jobb har gjort betydande insatser för Gotlands natur

Röjning av strand inom arbetsmarknadssatsningen Naturnära jobb

Arbetsmarknadssatsningen Naturnära jobb har på Gotland sysselsatt 33 personer sedan i april. Skogsstyrelsen har varit arbetsgivare och länsstyrelsen har planerat och beställt åtgärder inom i huvudsak skyddad natur. Nu avslutas projektet eftersom den statliga finansieringen för Naturnära jobb tas bort.

Syftet med Naturnära jobb var att skapa tillfälliga anställningar för arbetssökande som är nyetablerade eller nyanlända i Sverige eller arbetssökande som varit utan anställning en längre tid. Förutom utfört arbete har deltagarna kunnat studera på SFI, gå röjsågsutbildning och ta motorsågskörkort och många har fått lära sig att stängsla.

– Alla har stöttat och hjälpt varandra där det har behövts. Tack vare den positiva inställningen och viljan att samarbeta har arbetet, trots olika fysiska förutsättningar, kunnat utföras effektivt och med utmärkt resultat. Flera av de anställda har uttryckt att det har varit väldigt positivt att få arbeta i naturen, ingå i ett sammanhang och känna att de gör nytta. Och nytta har de verkligen gjort!, säger Antonia Baumert, länsstyrelsens samordnare för Naturnära jobb.

En stor del av deltagarnas arbete har utförts inom områden med skyddad natur.

– Naturvården på Gotland har fått mycket utfört som inte ryms inom ordinarie budget, säger Lena Lavergren, naturvårdsförvaltare på länsstyrelsen. Vi har till exempel fått nästan hälften av Gotlands drygt 140 naturreservat inventerade och gränsmarkeringarna har förbättrats. Det har varit till stor nytta eftersom tillsynen av reservatsgränserna har varit eftersatt.

Åtgärder genomförda av Naturnära jobb april-december 2018

 • Fagning av fyra ängen
 • Städning av ca 50 km strand vilket resulterade i omkring 100 sopsäckar skräp
 • Röjning av betesmarker för att gynna svartpälsbi
 • Inventering av gränser och byte av reservatsbrickor i 64 naturreservat
 • Bekämpningsåtgärd av jätteloka
 • Huggning av 70 kubikmeter ved till grillplatser i naturreservat och bygge av förvaringslådor
 • Restaurering av fiskelekplatser i ett vattendrag
 • Uppsättning av trodertun på ett par platser i naturreservat
 • Röjning utmed Gotlandstågets räls och bygge av banstängsel
 • Röjning av vandringsled
 • Röjning och riseldning på flera platser
 • Stängsling åt 15 djurhållare, ca 400 ha mark, i samband med sommarens torka

Kontakt