Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Röjning pågår på Närsholmen

Naturreservatet Närsholmen rensat från enar

Foto: Ingrid Thomasson

Under vintern utförs röjningar, främst av en, i naturreservatet Närsholmen. Röjningen är ett komplement till betesdriften, då djuren inte själva klarar av att hålla markerna öppna.

Enen har under senare år brett ut sig på Närsholmen och konkurrerar ut övrig vegetation, såsom orkidéer, fältsippor och majvivor.

Röjningen utförs av djurägaren i enlighet med skötsel- och bevarandeplan. Att hålla Närsholmen öppen är en förutsättning för att områdets alla växter och djur fortsatt ska kunna finnas.

Vid frågor kontakta ansvarig förvaltare:
Lena Lavergren
010-223 92 81
Lena.lavergren@lansstyrelsen.se

Kontakt