Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya bevarandeplaner

Länsstyrelsen i Gotlands län har den 20 december 2018 reviderat och fastställt nya bevarandeplaner för följande 51 Natura 2000-områden.

Björkume SE0340076, Blautmyrskogen SE0340108, Botes källmyr SE0340033, Brucebo SE0340064, Brunnsrar SE0340150, Filehajdar SE0340111, Forsviden SE0340151, Fride SE0340184, Gotska Sandön-Salvorev SE0340097, Grausne källmyr SE0340083, Grogarnsberget SE0340152, Gräne SE0340146, Grötlingboudd-Ytterholmen SE0340098, Hall-Hangvar SE0340090, Haugajnar SE0340102, Hejnum Kallgate SE0340147, Heligholmen SE0340121, Herrgårdsklint SE0340131, Hoburgsmyr SE0340082, Hässelby SE0340173, Kallgatburg SE0340103, Klinthagen SE0340107, Kronholmen SE0340165, Kvie SE0340157, Langhammars SE0340094, Laus holmar SE0340021, Lausvik SE0340167, Lilla Karlsö SE0340025, Lingsvidar SE0340176, Mallgårds haid SE0340143, Marpesträsk SE0340153, Mojner SE0340113, Mölnermyr SE0340148, Niksarve SE0340178, Nygårdsmyr SE0340159, Näsrevet SE0340010, Ollajvs SE0340123, Pavals SE0340166, Paviken SE0340049, Petesvik SE0340170, Sigdesholm SE0340106, Skenholmen SE0340127, Stora Karlsö SE0340023, Storholmen i Fardumeträsk SE0340119, Storsund SE0340057, Södra Grötlingboudd SE0340105, Torsburgen SE0340040, Träskmyr SE0340084, Uppstaig SE0340045, Vitärtskällan SE0340087 och Västergarns utholme SE0340100.

Bevarandeplanerna finns i sin helhet att ta del av på www.lansstyrelsen.se/gotland Länk till annan webbplats. under Natura 2000\Natura 2000 på Gotland samt hos Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsenheten.

Bevarandeplanerna medför i sig inga nya regler med rättsverkan för någon part, utan hänvisar till gällande regelverk vid behov. Fastställda bevarandeplaner kan ej överklagas.

Kontakt