Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bidrag ska utveckla Bläse Kalkbruksmuseum

Bläse kalkbruksmuseum. Foto: Mostphotos

Bläse Kalkbruksmuseum får drygt två miljoner kronor i bidrag för att bygga en ny servicebyggnad med handikappanpassade toaletter och personalutrymme. Målet med satsningen är att den nya byggnaden ska höja servicenivån för besökarna.

– Vår bedömning är att satsningen kan bidra till en positiv utveckling inom området turism och besöksnäring på norra Gotland, säger Karin Duckarve vid länsstyrelsens landsbygdsenhet.

Satsningen samfinansieras med tillväxtmedel från Region Gotland och EU-medel från Länsstyrelsen i Gotlands län.

– Länsstyrelsen bedömer att satsningen ryms inom EU:s landsbygdsprogram och är prioriterat enligt de nationella och regionala urvalskriterierna. Länsstyrelsen bedömer även att projektet har stöd i Tillväxtprogram för Gotland 2016–2020, säger Karin Duckarve.

Totalt får Bläse Kalkbruksmuseum 2 043 000 kronor i stöd.

Kontakt