Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya klimatinvesteringar på gång

Under hösten har ytterligare åtta gotländska aktörer beviljats investeringsstöd inom Klimatklivet.

I den här omgången går stödet framför allt till installation av laddplatser för elbilar, men även två energikonverteringsåtgärder har beviljats stöd. De tre största åtgärderna som fått stöd i denna ansökningsomgång är:

  • Roma Grus AB som ska göra stora förändringar i energiförsörjningssystemet för sina lokaler i Roma, vilket beräknas leda till utsläppsminskningar på mer än 52 ton koldioxid per år.
  • Gotlands Energi AB,som ska installera 68 laddstationer på egna parkeringar och på så sätt bidra till utsläppsminskningar på círka 95 ton per år.
  • Foodmark AB som kommer att ställa om stora delar av verksamheten i Klintehamn till biogasdrift, vilket beräknas leda till utsläppsminskningar på omkring 1500 ton koldioxid per år.

Sedan 2015 har totalt 26 klimatinvesteringar på Gotland fått stöd via Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet. Det beviljade stödbeloppet uppgår till över 43 miljoner kronor och åtgärderna beräknas minska de lokala utsläppen med över 17.200 ton koldioxid per år.

Diagram över beviljade stöd inom Klimatklivet

Gotlands län ligger i topp vad gäller antal beviljade åtgärder per invånare och på sjätte plats i landet när det gäller såväl beviljat stödbelopp som minskade koldioxidutsläpp per invånare.  

– Det är väldigt roligt att så många gotländska åtgärder beviljats stöd och att vi ligger så bra till nationellt sett. Med den nya statsbudgeten är framtiden för Klimatklivet osäker, men oavsett vad som händer så kan vi vara glada och stolta över de åtgärder som våra gotländska aktörer hittills tagit initiativ till, de gör verklig skillnad, säger Anna Sorby, klimathandläggare på länsstyrelsen.

Läs mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt