Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utvecklingsmedel för integration

Kvinna som knyter träningsskorna

Vid årets sista utlysning har länsstyrelsen bland annat beviljat 55.000 kronor till projektet Jympa för nyanlända kvinnor som i samverkan med Friskis & Svettis ska bidra till bättre hälsa och välmående.

För att stärka och utveckla en effektivare integration och mottagande av personer som är nyanlända i allmänhet och kvotflyktingar i synnerhet har projektet Erfarenhetsutbyte för ett stärkt flyktingmottagande dessutom beviljats 77.000 kronor.

Båda projekten genomförs inom Region Gotlands utbildnings- och arbetslivsförvaltning. 

Kontakt