Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya pengar att söka för öns fiskare

Fiskebåt. Foto: Mostphotos

Nu finns det snart nya pengar att söka i havs- och fiskeriprogrammet. Efter årsskiftet öppnas flera stöd upp för ansökan igen, stöd som tidigare varit stängda på grund av att pengarna varit slut.

– Det är ett positivt besked för öns fiskare som nu får möjlighet att utveckla sina verksamheter med hjälp av EU-medel, säger Kjell Genitz som handlägger fiskestöd vid länsstyrelsen.

Totalt handlar det om tolv olika områden inom havs- och fiskeriprogrammet som nu blir sökbara igen. De gotländska fiskeföretagen kommer bland annat kunna söka pengar för att komplettera yrkesfisket med exempelvis fisketurism, göra investeringar som höjer mervärdet på vildfångad fisk samt göra miljöinvesteringar i vattenbruk.

– Det känns bra att vi nu kan öppna flera av de stöd som det saknats pengar till tidigare. Det gör att vi få bättre förutsättningar att uppfylla de mål som finns kopplade till varje åtgärd i programmet, säger Kjell Genitz.

Stöden kommer att kunna sökas från och med den 2 januari 2019.

Kontakt