Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Peter Molin blir tillförordnad landshövding

Peter Molin. Foto: Lena Hultberg

Regeringen har idag utsett länsråd Peter Molin till tillförordnad landshövding på Gotland.

– Det här är en tillfällig lösning i avvaktan på att regeringen utser en ny landshövding för Gotland, säger Peter Molin.

Peter Molin har arbetat som länsråd sedan 2011 och har därmed lång erfarenhet av ledningsarbete vid länsstyrelsen.

Under perioden får Kicki Scheller, som idag är enhetschef och försvardirektör vid länsstyrelsen, uppdraget som tillförordnat länsråd.

Cecilia Schelin Seidegårds förordnande som landshövding går ut den sista december i år. Peter Molins uppdrag som tillförordnad landshövding startar den 1 januari 2019.

 

Kontakt