Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nästa steg i totalförsvarssatsningen

Överste Mattias Ardin och länsråd Peter Molin undertecknar gemensam plan för totalförsvarssatsningen.

Överste Mattias Ardin och länsråd Peter Molin undertecknar gemensam plan för totalförsvarssatsningen.

Nu går arbetet med att utveckla totalförsvaret in i en ny fas. Försvarsmakten och länsstyrelsen har i veckan undertecknat en gemensam utvecklingsplan som beskriver hur det fortsatta arbetet ska bedrivas utifrån regeringens uppdrag.

– För gotlänningarna innebär satsningen en ökad trygghet och säkerhet då vi förstärker flera samhällsviktiga funktioner, säger Kicki Scheller, försvarsdirektör vid länsstyrelsen.

Syftet med utvecklingssatsningen är att stärka totalförsvarsförmågan på Gotland. Energi, livsmedel, vatten, kommunikationer, transporter, sjukvård och omsorg samt skydd och säkerhet är exempel på prioriterade områden som ska utvecklas under de kommande åren. 

Arbetet leds av Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Gotlands län i samverkan med bland andra Region Gotland, näringslivet och öns frivilligorganisationer.

Den särskilda satsningen som nu genomförs på Gotland ska utgå från befintliga samhällsstrukturer vilket innebär att de kommande årens arbete kommer att inkludera stora delar av det gotländska samhället.

– Vi har fått regeringens mandat att arbeta i ett högre tempo. Projektet kan delvis komma att tjäna som förebild vid uppbyggnaden av strukturer för totalförsvarets aktörer i andra delar av landet, säger överste Mattias Ardin, chef för Gotlands regemente.

Ett av målen med satsningen är att alla aktörer, så långt som möjligt, ska skapa planer och vara samövade för olika scenarier.  I uppdraget ingår också att undersöka möjligheterna och behovet av ö-drift inom flera samhällsviktiga sektorer.

Kontakt