Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om bildande av ett nytt naturreservat

Länsstyrelsen i Gotlands län har den 3 december 2018 beslutat att bilda samt meddela föreskrifter för naturreservatet Snögrinde.

Naturreservatet berör fastigheterna Klinte Lilla Snögrinde 1:23 och Klinte Lilla Snögrinde 1:25.

Det fullständiga beslutet med föreskrifter och skötselplan finns tillgängligt hos Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsenheten, Visborgsallén 4, 621 85 Visby.

Beslutet kan överklagas hos regeringen genom skrivelse som ska ha inkommit till Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby, senast den 28 december 2018. Diarienummer 511-399-18 bör anges.

Kontakt