Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dags för utbetalning av årets gårdsstöd

Länsstyrelsen kommer den här veckan att betala ut nästan 240 miljoner kronor i EU-stöd till gotländska lantbrukare. Drygt 18 miljoner kronor betalas också ut i torkstöd, som en del i regeringens krispaket med anledning av sommarens torka.

Den 7 december kommer majoriteten av direktstöden, som består av gårds- och förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stöd till unga jordbrukare, att betalas ut på Gotland. Totalt handlar det om nästan 240 miljoner kronor.

–  Summan är cirka 10 procent högre i år än förra året vilket beror på att eurokursen har stigit, berättar Ingrid Jacobsson, handläggare på länsstyrelsens landsbygdsenhet.

Huvuddelen av utbetalningen består av gårds- och förgröningsstöd, som betalas ut till drygt 1300 lantbrukare på Gotland.

– Stöden riktar sig till lantbrukare, men i förlängningen kommer de även konsumenterna till gagn. De här stöden är en viktig del i att vi kan handla svenska livsmedel i våra butiker och att priserna hålls på en rimlig nivå, säger Ingrid Jacobsson.

Under hösten har även majoriteten av återstående vallstöd och stöd för minskat kväveläckage och ekologisk produktion betalats ut. Det som återstår nu är cirka 18 miljoner kronor i betesmarksersättningar för 2016-2017.

– Vi har i dagsläget inte IT-stöd för att kunna slutföra handläggningen av betesmarksersättningarna, men under februari 2019 kommer det att vara på plats. Vi kommer då att förstärka med fler handläggare så att vi så snabbt som möjligt ska få ut resterande utbetalningar, säger Kjell Norman, chef på landsbygdsenheten.

Utöver de 240 miljoner kronor som nu utbetalas i direktstöd får 524 av öns lantbrukare den här veckan ta del av torkstödet, ett särskilt stöd till får-, nötkötts- och mjölkproducenter med anledning av sommarens torka. Det uppgår på Gotland till drygt 18 miljoner kronor.

Kontakt