Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om bildande av ett nytt naturreservat

Länsstyrelsen i Gotlands län har den 27 november 2018 beslutat att bilda samt meddela föreskrifter för naturreservatet Sojdmyr.

Naturreservatet berör fastigheterna Gothem Suderbys 1:11, Gothem Suderbys 1:22, Gothem Suderbys 1:27 och Gothem Viby 1:19.

Det fullständiga beslutet med föreskrifter och skötselplan finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsenheten, Visborgsallén 4, 621 85 Visby.

Beslutet kan överklagas hos regeringen genom skrivelse som ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby, senast den 28 december 2018.

Kontakt