Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

God tillgång till betaltjänster på Gotland

Bankomat. Mostphotos

I dag presenterar länsstyrelserna rapporten: Bevakning av grundläggande betaltjänster 2018. Rapporten visar att tillgången till kontantuttagstjänster minskar i landet, men på Gotland är tillgången god.

– Under 2018 har en uttagsautomat i Burgsvik tillkommit vilket förbättrat tillgången till kontanter på södra delen av Gotland. Tillgången till uttagsautomater på norra Gotland bedöms som tillfredsställande, säger Ylva Tevell vid länsstyrelsens landsbygdsenhet.

Länsstyrelserna, som har i uppdrag att bevaka de grundläggande betaltjänsterna i landet, konstaterar att kontantanvändningen och den kommersiellt upprätthållna infrastrukturen för kontanter fortsatt att minska. Under året som gått har 375 platser för kontantuttag försvunnit runt om i landet.

På Gotland har två uttagsautomater tagits bort under det gångna året. Antalet uttagsmöjligheter på landsbygden är oförändrad, det är i Visby som antalet minskat. Totalt finns det idag 34 platser runt om på ön där det är möjligt att ta ut kontanter.

– Gotland är ett län där det inte är så långa avstånd mellan uttagsautomaterna. Antalet personer på Gotland som har längre än 10 km till närmaste uttagsautomat har minskat till 17 procent jämfört med 20 procent 2017. Antalet bankkontor på Gotland som har kontanthantering har inte minskat jämfört med föregående år, säger Ylva Tevell.

Länsstyrelsen ger stöd till två uttagsautomater på Gotland, i Stenkyrka på norra Gotland och i Katthammarsvik på östra Gotland. De två uttagsautomaterna har bidragit till att minska medelavståndet till närmaste uttagsmöjlighet av kontanter i länet.

På Gotland kan länsstyrelsen konstatera att företagare, föreningar och privatpersoner i större utsträckning använder sig av nya digitala betaltjänstlösningar som förenklar och håller kostnaderna nere. Att få tillgång till växel och lösa in kontanter kan vara problematiskt och förknippat med kostnader.

– Det finns personer som fortfarande har problem med de grundläggande betaltjänsterna såsom nyanlända och äldre. Det digitala utanförskapet är fortfarande stort för dem som inte har möjlighet att hänga med i den snabba avvecklingen av kontanter, säger Ylva Tevell.

Länsstyrelsens bedömning är att det behövs fortsatt bevakning gällande tillgången av grundläggande betaltjänster i länet för att kunna identifiera behovet av insatser. Det sker förändringar inom betaltjänstutbudet och det krävs nya lösningar för att upprätthålla god tillgänglighet.

Kontakt