Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut om utvidgning av naturreservatet Russvätar

Länsstyrelsen i Gotlands län har tagit fram ett förslag till beslut om utvidgning av naturreservatet Russvätar i Ardre och Gammelgarn socknar.

Utvidgningen berör fastigheterna Ardre Petsarve 1:6 och 2:1, Gammelgarn Haugstajns 1:12 och 1:15 och Gammelgarn Mattsarve 1:57 och 1:65. Utvidgningen berör också en samfälld väg i reservatets östra del mellan fastigheterna Gammelgarn Mattsarve 1:57 och 1:65.

Det fullständiga förslaget till beslut med föreskrifter och skötselplan finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsenheten, Visborgsallén 4, 621 85 Visby.

Synpunkter på förslaget ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby, senast den 11 januari 2019.

Kontakt