Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ändring av valdistriktsindelning för Gotland

Länsstyrelsen i Gotlands län har den 21 november 2018 i diarienummer 201-3517-2018 beslutat om ändring av valdistriktsindelning för Gotland.

Beslutet innebär att Fardhem valdistrikt upplöses och de röstberättigade från och med val till Europaparlamentet den 26 maj 2019 förs över till antingen Hemse/Rone, Stånga eller Eksta valdistrikt. Ett fåtal fastigheter i Hemse/Alva valdistrikt förs över till Hemse/Rone valdistrikt för att få en geografiskt obruten yta.

Beslutet kan överklagas till Valprövningsnämnden. Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby, senast tre veckor efter kungörelsen.

Kontakt