Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsjakt efter vitkindad gås 2019

Vitkindade gäss orsakar lokalt stora skador på jordbruksgrödor på Gotland. Länsstyrelsen har därför beslutat att tillåta skyddsjakt efter vitkindad gås under perioden 1 april-31 maj 2019.

Stora flockar av vitkindade gäss rastar varje år på Gotland. Gässen orsakar allvarliga skador på jordbruksgrödorna på ön och länsstyrelsen betalade förra året ut omkring 1,2 miljoner kronor i ersättning till drabbade lantbrukare. För att förenkla processen tillåts under 2019 en begränsad skyddsjakt på upp till 500 gäss.

Skyddsjakten får bara bedrivas efter gäss som uppehåller sig vid åker med oskördad gröda och den ska bedrivas med största möjliga hänsyn till både gässen och övriga djur, framför allt häckande fågel. Antal fällda fåglar måste rapporteras in via länsstyrelsens hemsida inom en vecka.

– Skyddsjakten bör i första hand användas som skrämselmetod. För att få maximal effekt rekommenderar vi att drabbade lantbrukare kombinerar skyddsjakt med andra skrämselåtgärder, säger Mimmi Skog, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

De vitkindade gäss som rastar på Gotland hör till den nederländska/ryska populationen. Från 1950-talet till idag har populationen vuxit från omkring 20.000 till cirka 1,2 miljoner individer.

– Populationen uppskattas växa med omkring 26 procent per år, och vi bedömer inte att en skyddsjakt på som mest 500 gäss per år på Gotland skulle försvåra en gynnsam bevarandestatus, säger Mimmi Skog.

Kontakt