Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu återerövras stranden i Gammelgarn

Röjningsarbete på stranden i Gammelgarn

Foto: Annika Forsslund

Nu åtgärdas 50 år av igenväxning på stranden mellan Sjauster och Mullvalds i Gammelgarn. Under november och december rensas stranden på tallar, stubbar och vresros, vilket kommer att gynna den biologiska mångfalden.

– Länge trodde man att sand behöver bindas med växter och att slitage från trampande fötter var skadligt för örtheden bakom sanddynerna. Nu vet vi att det är precis tvärt om. Allt fler arter som är beroende av sand hotas och rödlistas på grund av att sandmiljöerna växer igen och slitage uteblir, säger Annika Forsslund på länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Under november och december kommer länsstyrelsen, i samarbete med markägare, att röja på stranden. Därefter rensas den från röjningsrester och sist men inte minst gör vågor och vind sitt. Projektet bekostas av ”Åtgärdsprogram för hotade arter”, ett av Sveriges verktyg för att bevara den biologiska mångfalden.

Karta över röjningsområdet

– Åtgärden kan upplevas som drastisk då vi tar tillbaka 50 år av igenväxning på bara några veckor. Men nu blir marken öppen för timjan och blåklocka att breda ut sig och för myrlejon och vildbin att gräva bohålor och hitta föda. Förhoppningsvis kommer även människor att fortsätta att njuta av stranden och bidra med lite slitage, säger Annika Forsslund.

Om man vill se hur resultatet kommer att bli i förväg så kan man göra ett besök i närliggande Mullvalds naturreservat där en liknande åtgärd genomfördes 2014-2015.

Kontakt