Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Minskat mottagande av nyanlända 2019

Regeringen har beslutat att 75 personer, som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige, ska anvisas och få hjälp med bosättning på Gotland under 2019. Det är en minskning i jämförelse med årets mottagande av 125 personer.

Alla kommuner ska ta ansvar för mottagande av nyanlända och hjälpa dem med bosättning. På så sätt förbättras nyanländas möjligheter till etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Sedan bosättningslagen infördes 2016 har Gotland varje år lyckats med att ta emot alla personer som har anvisats hit.

Migrationsverket gör bedömningen att många nyanlända även fortsatt kommer att bosätta sig i landets kommuner på egen hand (självbosättning), vilket innebär att man inte får hjälp med bosättning. 

– Förra året hade Gotland totalt sett det lägsta mottagandet i hela landet, 5,4 personer per 1 000 invånare, vilket beror på att få personer flyttade till Gotland via självbosättning. För nästa år är prognosen för självbosättning 144 personer men den siffran är högst osäker, säger integrationsstrategi Annette Johansson.

Beslutet som grundas på Migrationsverkets prognos från juli 2018 har tagits fram i samråd med Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna.

Kontakt