Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen kräver återplantering av träd

Länsstyrelsen kräver nu att en lantbrukare återplanterar 143 träd som olovligt tagits ned.

– För att få fälla träd i biotopsskyddade alléer krävs dispens. De aktuella träden hade höga naturvärden, därför kräver vi nu att träden ersätts, säger Anna-Lena Fritz, enhetschef vid länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Det var hösten 2015 som lantbrukaren olovligen fällde träd i tre alléer som i huvudsak bestod av ask och poppel.

Om lantbrukaren inte återplanterar ersättningsträd kan länsstyrelsen komma att utdöma vite om 10 000 kronor per träd.

Kontakt