Plötslig ishalka i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Godkänt betyg för arbete med krisberedskap

Länsstyrelsen i Gotlands län bedömer att Region Gotland i all väsentlighet uppfyller de krav som ställs avseende arbete med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.

– Vår bedömning är att regionen i huvudsak uppfyller de krav som ställs på krisberedskap och att de har en planering för de områden som behöver utvecklas, säger Simon Härenstam, kris- och beredskapshandläggare vid länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap granskat regionens arbete. I rapporten anges ett antal utvecklingsområden. Länsstyrelsen vill särskilt påpeka behovet av att Region Gotland har en regelbundet utbildad och övad krisorganisation, speciellt avseende krisledningsnämnd och förtroendevalda.

– Att säkerställa att man är förberedd för påfrestningar i samhället och att det finns planering för skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar är en mycket viktig fråga. Det handlat ytterst om Gotlands möjligheter att klara påfrestningar för att vi tillsammans ska stärka skyddet för gotlänningarna, säger Simon Härenstam.

Kontakt