Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

92 möjligheter i ny kostym

Arrangörerna av 92 möjligheter

Länsstyrelsen är en av arrangörerna av dagen "92 möjligheter", ett årligt återkommande evenemang kring lokal tillväxt på Gotland. 15 januari är det dags för 2019 års upplaga, och planeringen pågår nu för fullt.

"92 möjligheter" är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland, Tillväxt Gotland, Swedbank, Uppsala Universitet Campus Gotland, Gubis och Geab, som syftar till att främja den lokala tillväxten i Gotlands alla socknar. Dagen arrangerades för första gången 2016 och lockade då 300 deltagare till Wisby Strand, en siffra som har stigit stadigt sedan dess. Inför 2019 har arrangörerna beslutat om ett omtag, med delaktighet och interaktion i fokus.

– Vi har beslutat att låta besökarna styra nästa omgång av "92 möjligheter". Grundidén är densamma inför 2019, men formatet blir nytt och besökarna kommer att bli mer delaktiga, berättade Oskar Lindehejd, bankchef på Swedbank Gotland när det nya konceptet presenterades vid en pressträff.

Besökarna kommer under dagen att få ta del av dagsaktuell forskning kring lokal utveckling, men också delta i workshops kring hur man jobbar fram lokala utvecklingsplaner. Dessutom kommer ett kunskapstorg att byggas upp där deltagarna kan gå runt mellan olika stationer och prata med lokala utvecklingsbolag, idrottsrörelsen och andra organisationer som kan bidra med goda exempel på tillväxt- och utvecklingsprojekt.

– Från länsstyrelsens sida ser vi det här som ett viktigt arrangemang att delta i. Att främja utveckling på Gotlands landsbygd och diskutera landsbygdsfrågor ingår i vårt uppdrag. Nu förbereder vi nästa strukturfondsperiod med start 2021, och då är det viktigt att vi deltar i de sammanhang där landsbygdens behov och utvecklingsidéer diskuteras, säger Kjell Norman, enhetschef på länsstyrelsens landsbygdsenhet.

Kontakt