Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stort intresse för chefsutbildning i jämställdhet

Sofia Nordström och Caisa Skoggren

Sofia Nordström och Caisa Skoggren

Sofia Nordström och Caisa Skoggren, jämställdhetsstrateger på länsstyrelsen, hade räknat med att få ihop 5-12 deltagare när de bestämde sig för att starta en kurs i jämställdhet för gotländska chefer. I veckan är det dags för första kurstillfället, med 21 deltagare och flera på väntelista.

Förra året sjösattes en jämställdhetsstrategi för Gotland som sträcker sig sex år fram i tiden, och det var under arbetet med den som idén att starta en chefsutbildning i jämställdhet föddes.

– Vi anordnade bland annat workshops där deltagarna tryckte på hur viktigt det är att de som fattar besluten är med på tåget om man ska nå framgång. Jämställdhetsfrågan måste in i ledningsrummet. Det var där någonstans idén om en kurs för chefer föddes, berättar Caisa Skoggren.

Förhoppningen var alltså att få minst fem personer att nappa på kurserbjudandet, men så fort annonsen lades ut började anmälningarna att trilla in. Vid 21 deltagare var Sofia och Caisa tvungna att sätta stopp.

– Några står på väntelistan nu i höst, och vi kommer dessutom att göra en specialkurs för cheferna på ett av Gotlands större företag. Vi är lite tagna på sängen av det stora intresset, men glatt överraskade, säger Sofia Nordström.

Majoriteten av de som har anmält sig till kursen är män. Deltagarna kommer både från större privata företag och från offentlig sektor.

– Det känns som om MeToo har fått en effekt ute i arbetslivet, och att det är det vi ser i det stora intresset för kursen, säger Sofia Nordström.

Vad kommer då kursdeltagarna att få lära sig?

– Vi vill visa hur jämställdhetsarbetet handlar om både rättvisa och bättre kvalitet i verksamheten, säger Sofia Nordström.

Caisa Skoggren fyller i:
– Kursen ska ge nya perspektiv och tillfälle att reflektera kring de här frågorna och utbyta erfarenheter med andra. Kursupplägget kommer att anpassas utifrån deltagarnas behov.

Jämställdhetskursen genomförs nu som ett pilotprojekt, men om den slår väl ut kan det bli en fortsättning.

– Vår förhoppning är att vi ska kunna dra igång en ny kursomgång till våren, säger Caisa Skoggren.

Kontakt