Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt naturreservat i Hellvi

Träskvidar

Länsstyrelsen har idag beslutat att bilda ett nytt naturreservat i Hellvi på norra Gotland. Reservatet Träskvidar är nästan 200 hektar stort och sträcker sig längs med västra kanten av Fardume träsk ner till Hellvi kyrka.

Största delen av reservatet består av äldre barrskog. Gömda i skogen finns både inlandsklintar och raukar. Närmast Hellvi kyrka övergår barrskogen i ett vackert kulturlandskap med betade hagar och månghundraåriga ekar. Här rinner Bångån igenom på sin väg från Fardume träsk mot Hideviken.

– Att reservatet är så stort och varierat har betydelse för många av de sällsynta djur, växter och svampar som lever här, men också för människor som besöker reservatet. Det finns många stigar och äldre körvägar i reservatet som lämpar sig för vandring och vackra naturupplevelser, säger Cecilia Nygren, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Träskvidars reservatssida

Bosarve naturskog

Nya föreskrifter i Bosarve naturskog
Länsstyrelsen har även beslutat om en ändring i föreskrifter och skötselplan för naturreservatet Bosarve naturskog i Lye socken. Bosarve naturskog är ett av öns minsta naturreservat på endast 2,5 hektar. Det består av en imponerande grov och högvuxen barrskog, där de äldsta tallarna är över 200 år gamla.

– Beslutet innebär att reservatet kan skötas mer, något som är positivt både för naturvärdena och för dem som besöker området. Bosarve naturskog är ett trevligt och lättillgängligt utflyktsmål för hela familjen, säger Ingrid Thomasson, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Bosarve naturskogs reservatssida

Kontakt