Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Grönt ljus för 85 procent av bodarna i höstens strandskyddskontroll

Herrviks fiskeläge på Gotland

Under första veckan i september kontrollerade länsstyrelsen hur strandskyddslagen efterföljs i fyra olika fiskelägen på Gotland. Resultatet har nu sammanställts.

Tillsynen var en del i en nationell insats som genomfördes i tio olika län. På Gotland kontrollerade länsstyrelsen totalt 20 slumpvis utvalda fiskebodar, fem i vardera fiskeläge i Västergarn, Herrvik, Nisseviken och i Tuten i Lau.

Av de 20 undersökta bodarna var de tre som krävde vidare tillsyn. Två bodar, en i Herrvik och en i Lau, har förändrats utan att strandskyddsdispens har beviljats och en bod i Lau har försetts med uteplats.

– Resultatet visar att de allra flesta vet att man behöver strandskyddsdispens för att göra om sin bod, men att några få kan ha missat det, säger Cecilia Cederborg, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Det går i vissa fall att ansöka om strandskyddsdispens i efterhand. Om ansökan inte går att bevilja i efterhand skriver länsstyrelsen ett föreläggande om rättelse.

– Exempel på vad som inte är ok att bygga är en uteplats intill sin bod eftersom man då skapar en privat zon där allmänheten inte längre har möjlighet att vistas. Detta strider mot strandskyddets syften, säger Cecilia Cederborg.

Kontakt