Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mer pengar kan rädda de gotländska almarna

Almar i Allkvie änge

Länsstyrelsen på Gotland skriver nu till Naturvårdsverket och påtalar behovet av en långsiktig finansiering för att stoppa almsjukan på ön.

 

– Vi anser att ett fortsatt kontrollprogram för almsjukan är nödvändig och vill se en långsiktig finansiering av verksamheten som hittills skett i skogsstyrelsens regi, säger Anna-Lena Fritz, enhetschef vid länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Länsstyrelsen vill verka för att bevara den biologiska mångfalden som är kopplad till almen på Gotland. Gotland har i nuläget 90 procent av almpopulationen kvar tack vare tidig och långsiktig bekämpning av almsjuka, medan Öland där utbrottet uppstod samtidigt endast har kvar knappt 10 procent av populationen.

– Om bekämpningen av almsjukan upphör bedöms almen på Gotland försvinna inom en tioårsperiod, säger Anna-Lena Fritz, enhetschef vid länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Länsstyrelsen anser att Naturvårdsverket bör skjuta till extra medel för att finansiera ett fortsatt kontrollprogram. Skogsstyrelsen uppger att den årliga kostnaden för almbekämpning idag är cirka fem miljoner kronor.

 

Kontakt