Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mer klimatpengar till Gotland

Under augusti och september har ytterligare tre gotländska aktörer beviljats stöd för att genomföra klimatsmarta investeringar. Mottagarna får dela på närmare 400.000 kronor från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet.

Pengarna går denna gång till Svenska Spel, Brf Boklok Kaptenen och Naturligtvis Burgsvik Fastighet. De två förstnämnda ska använda stödet till att installera laddstationer för elbilar medan den sistnämnda kommer att investera i ett byte av värmekälla.

Samtidigt som dessa ansökningar beviljas avslutas ännu en ansökningsomgång inom Klimatklivet. Denna gång har 15 ansökningar kommit in på Gotland.

– Det är ett högt antal sökande för Gotland och visar på ett stort intresse för energi- och klimatfrågan på ön, säger Agneta Green, energi- och klimatsamordnare.

Klimatklivet är ett investeringsstöd för åtgärder som leder till minskade utsläpp av växthusgaser och kan sökas av företag, föreningar och kommuner. Sedan stödet infördes 2015 har över 2300 ansökningar beviljats i Sverige. De beviljade åtgärderna har tillsammans fått mer än 3,3 miljarder kronor i stöd och beräknas bidra med minskningar av växthusgasutsläpp med ca 934.000 ton CO2 per år. Gotländska aktörer har fått ca 39 miljoner kronor till åtgärder som beräknas minska koldioxidutsläppen med drygt 15500 ton per år.

Kontakt