Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utbrott av amerikansk yngelröta i Levide

Ett utbrott av amerikansk yngelröta har konstaterats i Levide församling, Gotlands län. Sjukdomen, som drabbar binas larver, är mycket smittsam och biodlare i närområdet kontaktas nu för att minimera spridning.

Amerikansk yngelröta är en bakteriesjukdom som drabbar bin. Bakterierna, Paenibacillus larvae, livnär sig på binas larver.

Vad händer nu? 

Länsstyrelsens bitillsynsman i området besöker alla biodlare inom en radie på tre kilometer från den aktuella odlaren för att kontrollera om smittan spridits. Hittas sjukdomen även i dessa kupor utvidgas området som ska kontrolleras.  

Vad kan biodlare göra för att minska risken för spridning?

Alla biodlare är skyldiga att till länsstyrelsen anmäla var de har sina bisamhällen. Detta är oerhört viktigt i sådana här fall då bitillsynsmannen måste veta vilka samhällen som ska inspekteras.  

Varifrån kommer sjukdomen i det här fallet?  

Det går inte att svara på, den sprids via bakteriernas sporer som tål både värme och kyla och kan överleva i flera år. Oftast sprids den från bisamhälle till bisamhälle genom att smittade bin flyger fel, men det kan också handla om vildbin som fört den vidare. 

Tillsyn över biodling

Tillsynen över biodling är samordnad mellan sju länsstyrelser. Länsstyrelsen Stockholm ansvarar för tillsyn av biodling i Gotlands län.

Kontakt

Thomas Pettersson

Bitillsynsman, distrikt I6 Gotland


Telefon 070-345 58 83