Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utökad våtmark skapar rikare fågelliv

Stormyr. Foto: Henrik Johansson

I veckan startade arbetet med att restaurera 17 hektar av Sjonhem Stormyr till våtmark. Förhoppningen är att arbetet ska leda till att en redan bra och välbesökt fågellokal får ett ännu rikare fågelliv.


– Det nu påbörjade arbetet ger ett värdefullt tillskott till de 45 hektar våtmark som restaurerats i Stormyr sedan tidigare. Många av våra mest hotade våtmarksfåglar kräver stora arealer våtmark för att trivas. Brushanen är ett exempel på en sådan art som förhoppningsvis kan komma att häcka i området framöver, säger Henrik Johansson vid länsstyrelsen.

Restaureringen av området finansieras bland annat genom åtgärdsprogrammet för hotade strandängsfåglar, men även med insatser från markägaren. Restaureringen innebär såväl anläggning av dammvallar, röjning av en del träd och buskar samt instängsling av området.

Våtmarken är optimerad för fågellivet och är så grund att den torkar ut under sommaren. Därmed kan området betas eller slåttras vilket är viktigt för att våtmarken inte ska växa igen. För den framtida skötseln av området får markägaren stöd ur landsbygdsprogrammets miljöersättningar.

 

Kontakt