Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regionala tillväxtmedel ska stödja nyanländas företagande

Thomas Jertfelt Gustafsson, Coompanion Gotland. Foto: Annette Johansson

Coompanion Gotland tilldelas 50.000 kronor i regionala tillväxtmedel för att utveckla arbetet med rådgivning till nyanlända som vill starta kooperativa företag.

– Vi har fått det glädjande beskedet att vi har fått extra pengar till ett fördjupat arbete med nyanlända och deras nyföretagande. Det ska bli väldigt roligt att ta tag i det här och se vad vi kan göra, säger Thomas Jerfelt Gustafsson, verksamhetsansvarig på Coompanion Gotland.

Att stödja företagande ingår i länsstyrelsens handlingsplan för integration på Gotland. I år har länsstyrelsen därför beslutat att en del av de regionala tillväxtmedel man förfogar över ska öronmärkas för en satsning som bidrar till ökad integration såväl som till regional tillväxt.

– Det här är ett konkret exempel på hur en aktivitet i vår handlingsplan bidrar till något större, att kvinnor och män som är nyanlända får förutsättningar att leva ett självständigt liv med egen försörjning och deltagande i samhället på lika villkor som andra, säger Annette Johansson, integrationsstrateg på länsstyrelsen.

Coompanion har ett nationellt uppdrag att stödja nyföretagande inom kooperation och att bidra till det regionala näringslivets tillväxt. Coompanion Gotland kan erbjuda tio timmars kostnadsfri rådgivning till nyföretagare, vilket nästan aldrig räcker till för nyanlända som önskar starta företag. De 50.000 kronor man nu tilldelas kommer i första hand att användas till att ge nyanlända fortsatt rådgivning även när de tio timmarna har förbrukats. Med hjälp av personlig handledning ska företagen ges goda chanser att etablera sig och utvecklas.

Kontakt