Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse


Länsstyrelsen har i beslut den 17 september 2018 med stöd av 3 § lagen (2000:592) om viltvårdsområden fastställt nya stadgar för Silte Viltvårdsområdesförening i de avseenden som anges i 16 § lagen om viltvårdsområden.

 


Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen, Visborgsallén 4 i Visby.Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm, genom skrivelse som ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby, senast 15 oktober 2018.

Diarienummer 218-2921-18 bör anges.

 

Kontakt