Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om tillägg till beslut och skötselplan för 13 naturreservat

Länsstyrelsen i Gotlands län har den 17 september 2018 beslutat om tillägg till beslut och skötselplan för de 13 naturreservaten Allkvie änge, Alvena lindaräng, Hall-Hangvar, Dagghagen, Bluttmo-Gildarshagen, Bästeträsk, Hörsne prästänge, Klosteränge, Käldänge, Pankar, Salmbärshagen, Stora Karlsö och Östergarnsberget.

Reservatens geografiska utbredning har inte förändrats.

Besluten riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdena.

Tilläggen till beslut och skötselplaner finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsenheten, Visborgsallén 4, 621 85 Visby.

Besluten kan överklagas hos regeringen genom skrivelse som ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby, senast den 11 oktober 2018. Följande diarienummer bör anges: Allkvie änge; 699-18, Alvena lindaräng; 700-18, Hall-Hangvar; 701-18, Dagghagen; 702-18, Bluttmo-Gildarshagen; 703-18, Bästeträsk; 704-18, Hörsne prästänge; 705-18, Klosteränge; 706-18, Käldänge; 707-18, Pankar; 708-18, Salmbärshagen; 709-18, Stora Karlsö; 710-18 och Östergarnsberget; 711-18.

Kontakt