Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillägg i skötselplaner ska göra det enklare att bekämpa invasiva arter

Hammarsänget i Dagghagens naturreservat. Foto: Ingrid Thomasson

Länsstyrelsen har idag fattat beslut om tillägg till beslut och skötselplaner för 13 gotländska naturreservat. Tilläggen ger länsstyrelsen möjlighet att arbeta med bekämpning av och förebyggande åtgärder mot invasiva arter i reservaten.

Dagens beslut rör naturreservaten Allkvie änge, Alvena lindaräng, Hall-Hangvar, Dagghagen, Bluttmo-Gildarshagen, Bästeträsk, Hörsne prästänge, Klosteränge, Käldänge, Pankar, Salmbärshagen, Stora Karlsö och Östergarnsberget. Reservatens geografiska utbredning har inte förändrats.

En invasiv art är en art som historiskt inte har förekommit naturligt i Sverige och som hotar den biologiska mångfalden. Invasiva arter kan konkurrera ut inhemska arter, förändra näringskedjor eller helt förändra naturmiljöer.

Två invasiva arter som har uppmärksammats på Gotland de senaste åren är de svampar som orsakar almsjuka och askskottssjuka.

– Alla reservat som nu har fått ett tillägg till beslut och skötselplan innehåller lövmarker med ask och alm, där länsstyrelsen får möjlighet att aktivt jobba med att bekämpa och förebygga sjukdomarna, säger Ingrid Thomasson på naturvårdsenheten.

Arbetet med att ta fram tilläggen till beslut och skötselplaner för reservaten har genomförts inom projektet Life Elmias.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss