Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu har svampsäsongen börjat – länsstyrelsen är ute och inventerar

Barrviolspindling och korallfingersvamp. Foto: Ingrid Thomasson

Svampsäsongen har nu dragit igång och länsstyrelsen kommer under några veckor att inventera svamp i äldre barrskogar och lövmarker på ön. Gotlands kalkrika skogar erbjuder unika miljöer för många sällsynta marksvampar.

– Syftet med inventeringen är att öka vår kunskap om var dessa svampar växer. Fynden kommer att rapporteras in i Artportalen (artportalen.se), där alla kan gå in och se vad som har hittats, säger Magnus Martinsson på naturvårdsenheten.

Kunskapen kommer ge ett bra underlag till skogsägare vid planering av skogliga åtgärder, upprättande av skogsbruksplaner och eventuellt införande av skogsbete. Det kommer även ge god kunskap till länsstyrelsen och Skogsstyrelsen om var det är lämpligt att skydda skog formellt och till skogsägare som vill skydda sin skog på frivillig väg.

Inventeringen av lövmarker har påbörjats och här är det marker på södra Gotland som inventeras.

Inventeringen av barrskogar har ännu inte påbörjats. Två stora barrskogsområden kommer att inventeras. Det ena ligger i socknarna Stenkumla, Träkumla och Västerhejde, det andra ligger i socknarna Bäl, Vallstena, Boge och Gothem. Eftersom det rör sig om stora områden går det inte att säga idag vilka skogar i dessa områden som kommer att inventeras.

Om du har några frågor kring inventeringen är du välkommen att kontakta länsstyrelsen.

Kontakt

Magnus Martinsson

Naturvårdshandläggare

Ingrid Thomasson

Naturvårdshandläggare